Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1900/2013/949/Cas

18.03.2013

vydanie súhlasu na pasenie, košarovanie hospodárskych zvierat, pozemnú aplikáciu priemyselných hnjív a silážnych štiavpri poľnohospodárskej činnosti na území NP Malá Fatra  a jeho ochranného pásma, žiadateľ - Roľnícke družstvo Terchová