Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1900/2013/1318

18.03.2013

Žiadosť o výrub drevín - 1 ks vŕba biela a 2 ks jelša lepkaáv, rastúcich na parcele č. 1911 k.ú. Rajecké Teplice - Poluvsie. Žiadosť bola doručená od p. Dávida Brezániho, bytom Rajecké Teplice - Poluvsie č. 154, 013 13 Rajecké Teplice.