Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2018/001172

31.07.2018

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Urbár Zuberec

Žiadosť o súhlas na aplikáciu chemických látok na ochranu lesa v chránenom území v k.ú. Zuberec, vykonávanú ručne