Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2018/000664

29.03.2018

Žiadosť o výrub drevín v k.ú. Zuberec, lokality Kýčera, Jurikovka, Ivanov, Pavková, Priehalina, Mních, Prieková, Bugaj, Beskyd, Tešlovka, Noviny-Vajdovky, Palošovka, Háj, Pod Grôň, Janovky, Úboč, Hutová Poľana v rámci Krížového plnenia podmienok pre poskytnutie podpôr v rámci PRV a zákona o urdžiavaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu - žiadateľ - Roľnícke podielnícke Družstvo Zuberec, Družstevná 414, 027 32 Zuberec