Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2018/000505

28.02.2018

Žiadosť vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele E-KN č. 1194 v k.ú. Liesek, žiadateľ: Štefan Stas ul. Nová 266, 027 12 Liesek