domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TS-OSZP-2018/000325

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les v k.ú. Zuberec na parcelách č. 9826, 9827 a 9829 - žiadateľ: Peter Motyčák, A. Bažíka 70, 027 32 Zuberec