Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2017/000669

18.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok (cervakol extra) podľa § 14 ods. 2, písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k. ú. Ústie nad Priehradou a Trstená, žiadateľ: Lesy SR, OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo