Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2016/000944

13.06.2016

Žiadateľ: Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstvená 414, 027 32 Zuberec - Oznámenie o začatí konania - súhlas na oplotenie pozemku pozemku za hranicami zastavaného územia v súvislosti s pasením hovädzieho dobytka v k.ú. Zuberec - § 14 ods. 2, písm. a, § 13 ods. 2, písm. d, a e, zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

zverejnené: 13.06.2016