domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TS-OSZP-2016/000665

Marián Trojan, Liesek č. 774, 027 12 Liesek - žiadosť o súhlas na výrub drevín na pozemkoch parcela č. 1210, 1211 a 123/1 v k.ú. Liesek - oznámenie o začatí konania