Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2016/000665

28.04.2016

Marián Trojan, Liesek č. 774, 027 12 Liesek - žiadosť o súhlas na výrub drevín na pozemkoch parcela č. 1210, 1211 a 123/1 v k.ú. Liesek - oznámenie o začatí konania