Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2016/000661

28.04.2016

Koliba pod Roháčmi, s.r.o., Jána Reka 13, 01001 Žilina - žiadosť o súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia v súvislosti s pasením hospodárskych zvierat (cca 30 ks oviec + 3 somáriky) v chránenom území, v k.ú. Zuberec