Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUTR-OSZP-2015/0000163-Mo

06.02.2015

Žiadosť o súhlas na výrub drevín v kúpeľnom parku a na kúpeľnom nádvorí v k.ú. Turčianske Teplice. Žiadateľ: SLK a.s. Turčianske Teplice.