Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2018/000459-OPaK-Mo

11.06.2018

Žiadosť o súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. k/ zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie verejných telovýchovných a športových podujatí... Jánska vatra 23. - 30. 06. 2018 (parcela č. KN-E 1162/1 v k.ú. Mošovce , lokalita Palečná) v ochrannom pásme NP Veľká Fatra. Žiadateľ Obec Mošovce.