Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2018/000446-Mo

28.05.2018

Žiadosť o súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - pasenie, napájanie a preháňanie hospodárskych zvierat  ( k.ú. Čremošné, Rakša) v 2. stupni ochrany NP Veľká Fatra. Žiadateľ  POLUN s.r.o., Čremošné 57,   039 01 Turčianske Teplice