Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2018/000197-OPaK-Mo

01.02.2018

Žiadosť o súhlas na výrub drevín (2 ks borovica, 1 ks smrek) na parcele č. KN 277/5 v k.ú. Čremošné z dôvodu zámeru prístavby rekreačnej chaty. (ochranné pásmo NP Veľká Fatra). Žiadateľ Ing. Peter Páltik, Vrútky