hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TR-OSZP-2018/000197-OPaK-Mo

Žiadosť o súhlas na výrub drevín (2 ks borovica, 1 ks smrek) na parcele č. KN 277/5 v k.ú. Čremošné z dôvodu zámeru prístavby rekreačnej chaty. (ochranné pásmo NP Veľká Fatra). Žiadateľ Ing. Peter Páltik, Vrútky