Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2017/000728-OPaK-Mo

04.10.2017

Žiadosť o súhlas na výrub suchých a poškodených  drevín na parcelách č. KN-C 618/1, 617 v k.ú. Turčianske Teplice (kúpeľný park - národná kultúrna pamiatka)  Žiadateľ Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.SNP 519, Turčianske Teplice.