Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-TR-OSZP-2017/000670-OPaK-Mo

05.09.2017

Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Dolná Štubňa, parcela č. KNC 626/1 (NPR Turiec 3. stupeň ochrany) v súvislosti s rekonštrukciou VNV . Žiadateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina