Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2017/000526-OPaK-Mo

08.06.2017

Súhlas v zmysle § 13 ods.2 písm.k zákona č.543/2002 - organizovanie verejne prístupného spoločenského podujatia za hranicami zastav. územia obce - Jánska vatra v k.ú. Mošovce KN-E 1162/1 (ochranné pásmo NP Veľká Fatra) Žiadateľ Obec Mošovce.