Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2017/000280-OPaK-Mo

23.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (§ 13 ods. 2 písm. e) , a na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti (§ 13 ods. 2 písm. h) v ochrannom pásme NP Veľká Fatra, k.ú. Mošovce a Rakša. Žiadateľ PD Mošovce.