Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2017/000077-OPaK-Mo

02.01.2017

Oznámenie o začatí konania - výrub v ochrannom pásme el. vedenia 400 kV, v k.ú. Dolný Turček - ochranné pásmo NPR Turiec (p.b.č. 95-96). Žiadateľ JPRL  s.r.o., Vranov nad Topľou