Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2016/000765-OPaK-Mo

16.09.2016

Žiadosť o súhlas na výrub drevín v kúpeľnom parku z dôvodu zlého zdravotného stavu na parcelách č. KN-C  618/1, 617 v k.ú. Turčianske Teplice. Žiadateľ SLK Turčianske Teplice,a.s.