Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2016/000512-Mo

19.05.2016

Súhlas na zásah do biotopov §6ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. - Odkanalizovanie obcí Budiš, Jasenovo, Liešno, Rudno, Kaľamenová. Žiadateľ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin