Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2016/000325

01.03.2016

OU-TR- OSZP-2016/000325-  Súhlas na oplotenie pozemku a pasenie HD v území s 2. st. ochrany - ochr. pásmo NP Veľká Fatra, k.ú. Mošovce.   § 13 ods.2 písm. d) a e) zákona č.543/2002 Z.z.. Žiadateľ K.M.Z. s.r.o., Vrútky.