Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2016/000317

25.02.2016

Súhlas na výrub drevín v ochrannom pásme NP Veľká Fatra, k.ú. Čremošné, z dôvodu výstavby (reštaurácia, garáž, sklad, bufet, ihrisko, parkovisko, spevnené plochy, obnova pôvodnej prístupovej cesty). Žiadateľ LVIS-AB, s.r.o., Podlavcická cesta 7, Banská Bystrica.