Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2015/000241 -Mo Súhlas na výrub drevín, k.ú. čremošné (2.stupaň ochrany)

09.03.2015

Súhlas na výrub drevín v ochrannom pásme NP Veľká Fatra, k.ú. Čremošné - čistenie pasienkov. Žiadateľ:  POLUN s.r.o., Čremošné 57, 039 01