Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00681

11.04.2014

Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne - žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie, napájanie, nocovanie hovädzieho dobytka a umiestnenie košiara v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zóne D CHKO Horná Orava s 2. stupňom ochrany v k.ú. Hruštín, Vaňovka, Lomná