Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00662

07.04.2014

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci - žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie a košarovanie hovädzieho dobytka v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zóne D CHKO Horná  Orava s 2. stupňom ochrany v k.ú. Lokca a Breza.