Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00544

27.02.2014

DAKNA Námestovo, družstvo Námestovo - žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane pírody a krajiny v zóne D- CHKO Horná Orava s 2. stupňom ochrany - k.ú. Námestovo, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Klin, Breza