Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00168

30.01.2014

Lesy SR, š.p. GR Banská Bystrica, odštepný závod Námestovo - žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 14 ods. 2 písm. c ) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s opatreniami na obhospodarovanie a ochranu lesov