Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

UO-NO-OSZP-2018/002856

17.01.2018

Žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie, napájanie a nocovanie hovädzieho dobytka, v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava v k.ú. Bobrov pre  žiadateľa Podielnícke roľnícko - obchodné družstvo Bobrov.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

17. 01. 2018