Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2019/006649

13.03.2019

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo, Ťapešovo 168, 029 51 Lokca o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v k.ú. Ťapešovo a Vavrečka v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

13. 03. 2019