Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2019/005656

26.02.2019

Oznámenie o začatí konania na udelenie súhlasu na organizovanie športovej udalosti - Poľský pohár v smowkitingu za hranicami zastavaného územia obce Sihelné a Oravské Veselé a mimo športových a rekreačných areálov na to určených v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

26.02. 2019