Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2018/017742

13.11.2018

Mgr. Jozef Mičo, Terchová 1136, 013 06 Terchová

Predmet:
Žiadosť o súhlas k umiestneniu a prevádzkovaniu plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche.
Zariadenie:
Plávajúce zariadenie - mólo SK -4-53038 v k.ú. Slanica, mesto Námestovo, pac. č. C KN č. 102/1 - Oravská priehrada, mólo pri parcele č. C KN 17/91

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania:  5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:
13. 11. 2018