Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2018/007495

11.04.2018

Žiadosť o súhlas na pasenie, preháňanie, napájanie košarovanie a nocovanie hovädzieho dobytka v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Hruštín a Vasiľov pre  žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Vasiľov, 029 51 Vasiľov 176.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:

11. 04. 2018