hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2018/002857

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Podielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Družstevná 263, 029 42 Bobrov, IČO: 315854851 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok (Orius, Glean 75 WG, Atlantis WG, Starane, Husar, Mustang forte, Kantor Plus, Amistar Xtra, Artea Plus, Tálius 20EC, Bumper 25EC, Apel, CCC, Lambdol, Silwet L-77, Agility, Tolurex, Cougar, Karate zeon, Sekátor OD, Cerone 480, Cosmic, Esteron, Capreno,Figaro, Adengo, Milagro Extra 60D, Trend 90, Butisan Star, Command, Galera, Spodnam, Agrovital, Alert S, Targa super, Acanto, Mospilan, Barclay galup, Agil, Reglone, Legend, Basagran, Lontrel) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, močovina, Amofos) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v k.ú. Bobrov v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z.. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:

17. 01. 2018