hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2017/006848

Oznámenie o začatí konania na základe žiadosti Prľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo so sídlom v Ťapešove, 029 51 Ťapešovo 168 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok (Adengo, Sekator, Tebukon, Talius, Amistar xtra) a hnojív ( liadok 27,5 % , močovina) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 8702/1 a 8701/1 v k.ú. Vavrečka v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .
Dátum zverejnenia:
30. 03. 2017