Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/014677

18.08.2016

Žiadateľ:

 

 

Jozef Šulgan, 023 01 Oščadnica 1428

Predmet:
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie a státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche.
Zariadenie:
Pristávací pontón SK-4-53048 v k.ú. Námestovo, pac. C KN č. 2051/1 - Oravská priehrada, časť Vojenské, GPS: 49,409472 N, 19,498665 E. 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .

Dátum zverejnenia:
18. 08. 2016