Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/014485

12.08.2016

Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa §13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat pri veľkosti stáda nad 30 VDJ.

Žiadateľ: Roľnícke svojpomocné družstvo Oravská Polhora

 

miesto: k.ú. Oravská Polhora 

Potvrdenie o záujme byť účastníkom konania doručiť do 22. 08. 2016.