Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2016/004624

17.02.2016

Poľnohospodárske výrobno obchodného družstvo Zubrohlava, družstvo, 029 43 Zubrohlava

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie a napájanie hovädzieho dobytka ( cca 120 ks jalovíc) na pozemkoch v k.ú. Zubrohlava, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.