Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/017223

01.12.2015

Žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok ( VAZTAK AKTIVE) a sietí STORANET v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava, v zóne C s 3.stupňom ochrany pre Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, LS Mútne, LS Oravská Polhora, LS Paráč  v súvislosti s ošetrením kalamitnej hmoty po veternej smršti z 15.05.2014 podľa potreby v roku 2016.