Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/017220

01.12.2015

Žiadosť  o súhlas v zmysle § 13 ods.2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov spoločnosti ImmerBest s.r.o., Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín, na umistnenie 2 ks reklamných tabúľ na parc. C KN č.1347 a 1332/1 v k.ú. Zubrohlava.