hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2015/016851

Žiadosť p. Emila Rončáka, Krušetnica 217 o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce. Ide o oplotenie pozemku p. C KN č. 20728 - t.t.p. vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Krušetnica. Pripomienky a námietky k žiadosti si možno uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia.