hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-NO-OSZP-2015/009808

 

Žiadateľ:
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín
Predmet:
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie a státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche.
Zariadenie:
Pristávací pontón SK-4-53007, SK-4-53013 na Slanickom ostrove umenia - k.ú. Slanica, LV č.53, pac. C KN č. 2,
pristávací pontón SK-4-53041 v prístave na Slanickej Osade - k.ú. Slanica, LV č. 53, parcela C KN č. 16/22, pre prístav osobnej motorovej lode "OG SLANICA".
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na  .
Dátum zverejnenia:
23. 06. 2015