Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/008201

21.05.2015

Žiadosť Roľníckeho družstva so sídlom v Zákamennom č. 204, 029 56 Zákamenné 298 o súhlas na pozemnú aplikáciu priemyselných ( LAV 27, NPK )  a prírodných hnojív ( maštaľný hnoj, hnojovica) v k.ú. Zákamenné, Krušetnica a Lomná v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na súvislej ploche väčšej ako 2 ha.