Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/007165

28.04.2015

Žiadosť DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo o súhlas na aplikáciu hnojív ( maštaľný hnoj, hnojovica) a chemických prípravkov na ochranu rastlín Adengo SC, ALLEGRO Plus, APEL, Huricane, Karate Zeon 5 CS, Mustang Forte, Roundup Turbo, NPK, LAV v k.ú. Námestovo, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Klin, Breza v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na súvislej ploche väčšej ako 2 ha.