Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/006394

10.04.2015

Žiadosť Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, 029 51 Lokca 507 o súhlas na aplikáciu hnojív a chemických prípravkov na poľnohospodárskych pozemkoch s rozlohou väčšou ako 2 ha na ochranu rastlín Sekátor, Principál plus, Maister, Mustang Forte, Artea plus, Amistar, Falcon 460 E, liadok, NPK, maštaľný hnoj, hnojovica v k.ú. Lokca, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.