Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/005096

16.03.2015

Žiadosť Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava, družstvo 029 43 Zubrohlava o súhlas na aplikáciu hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín Adengo SC 465, Mustang Forte, Hutton, Prosaro 250 EC v k.ú. Zubrohlava, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.