Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/002076

20.01.2015

Žiadosť obce Oravská Lesná o udelenie súhlasu na organizovanie športovej akcie Lesňanský Long v k.u. Oravská Lesná v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písmeno k) zákona číslo 543/2002 Z.z. v druhom stupni ochrany.