Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2014/008032

22.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spoločnosťou OHL ŽS SR a.s. Furmanska 6 Bratislava v k.ú. Zákamenné, Rabča, babín, Hruštín Krušetnica, Vavrečka, z dôvodu výstavby kananlizácie v rámci projektu " Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"