Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00102

22.01.2013

Lesy SR, š.p. GR Banská Bystrica, OZ Námestovo - žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z.  na území CHKO Horná Orava v súvislosti s opatreniami na obhospodarovanie a ochranu lesov