Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/704-OPaK-Mu

04.03.2013

Súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, v k. ú. Nolčovo. Predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP-2012/1100-OPaK-Mu zo dňa 02. 07. 2012. Žiadateľ: Ján Žitniak, 027 41 Oravský Podzámok 268.